Victoria Johnson slippkonsert

CD-slippkonsert: Suspended Beginnings 6. juni kl 2000 på Drivhuset, entré kr 50

Victoria Johnson ? el-fiolin og elektronikk
Diemo Schwarz ? laptop
Peter Tornquist ? laptop
Cato Langnes ? lyd

To soloverk fra plata fremføres:

+ en avdeling med duo improvisasjoner

Produsent : Mats Claesson
Design/fotografi: Sarah Rosenbaum

Man skulle forvente at av en utøvende kunstners prosjekt først og fremst besto i å utvide repertoaret av teknikker, frigjøre seg fra spillemåter og vaner for slik å knytte et enda tettere, enda mer intimt bånd til instrumentet. Victoria Johnsons utforskning av den elektriske fiolinens muligheter og egenart har også i seg dette. Men i tillegg ? kanskje nettopp som en konsekvens av instrumentets egenart og muligheter ? har prosjektet også hatt en annen dimensjon. I tillegg til å fordype seg i instrumentet har hun eksperimentert med og utvidet relasjonen til instrumentet ? og ikke bare til fiolinen, men relasjonen mellom henne, instrumentet, en rekke musikere, komponister og kunstnere, samt teknologier, visningsformat og diskurser. I tilsynelatende tilfeldige konstellasjoner har hun bearbeidet den tidligere så transparente linjen som går mellom utøver og verk, mellom utøver og instrument, og mellom utøver og publikum. I stedet for å tolke ferdigskrevne verk, har hun utviklet stykkene og improvisasjonene i workshops sammen med komponistene.

Mer om stykkene:

Knut Vaage: Elektra for el-fiolin og datamaskin
Elektra er en figur fra den greske gudeverdenen, som de fleste av dem blandet inn i ganske grusomme intriger. Hun har vært utgangspunkt for flere kunstverk i både musikk- og teaterhistorien, og har også inspirert Knut Vaage i denne komposisjonen.

Lydene på fiolinen er her inspirert av Jimi Hendrix. Stykket er dramaturgisk sett en situasjon mellom utøveren og maskinen. Datamaskinen står på scenen, utøveren plugger inn, og det som skjer lydmessig er et resultat av ?kampen? mellom utøveren og maskinen.

Alt er basert på real-time prosessering via programmene Max / MSP. I dette stykket blir differenstonene som oppstår i fiolinen fanget opp og datamanipulert. Et sentralt aspekt i Elektra er forholdet mellom hvit støy, ekko og konkrete elementer.

Lydprogrammeringen er gjort av Thorolf Thuestad ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Alwynne Pritchard: To the Ground

Alwynne Pritchard wrote this piece at a time when she was interested in discovering music that seemed to her inherent in certain simple mathematical or other patterns. To the Ground uses a series of decreasing palindromic prime numbers (each related to the one before) to both create the rhythmic material for the piece and to trigger the computer.

These numbers are used in conjunction with a magic square – in which no numbers are repeated and all rows add up to the same number – as depicted by Albrecht Dürer in his engraving Melancholia I. The square is located in the upper right-hand corner of the engraving, with the numbers 15 and 14 appearing in the middle of the bottom row to indicate the year in which the work was completed. Pritchard used the numbers from Dürer’s magic square on several other occasions and used them here to determine much of the computer’s processing of the violin sounds.

To the Ground was commissioned by Victoria Johnson and premiered by her at the Reggello International Festival in Italy in 2005. The electronics were programmed by and developed in conjunction with Thorolf Thuestad at BEK (Bergen Centre for Electronic Arts), Norway.