When the private became public

Installasjonen er basert på en film som portretterer fem kvinner med ulike kulturelle bakgrunner, med et nådeløst australsk ørkenlandskap som bakteppe. Verket utforsker de revolusjonære vendepunktene som har ført til at kvinner tar steget fra roller knyttet til hjemmet og over i den offentlige sfæren som tradisjonelt sett har vært forbeholdt menn, og installasjon gir dermed et kontemporært perspektiv på pre-feministiske ideologier.

«When The Private Became Public» vises for tiden som en del av 2008 Biennale of Sydney, i perioden 18. juni – 7. september.

Lenke til 2008 Biennale of Sydney