Wittgenstein – stoler

Med et fokus på språk søker Bernhardt i sin installasjon å komme Ludwig Wittgenstein nærmere under huden gjennom montasje av lyder med tilknytting til ham, og opplesing av deler av hans tekster oversatt fra tysk. Assosiasjonene i språket kombinert med det klingende materialet skaper forbindelser som man ikke kan lese seg til – vi får et inntrykk av Wittgensteins resonansbunn.

Wittgenstein – stoler ble utstilt som en del av Absorpsjon og resonans, NOTAMs lydkunstutstilling på Henie Onstad Kunstsenter fra 20. november 2008 til 25. januar 2009.

Mer om Emil Bernhardt