Foredrag om lyd og arkitektur

2.mai kl 18.00 i Ny Musikk sine lokaler i Platous gate 18

Åpent foredrag ved Daniel Teige fra Centre Iannis Xenakis (CIX):

Xenakis? polytoper: om romliggjøring av lyd innenfor en arkitektur

Det gis en oversikt over hvordan Xenakis utviklet sine polytoper, med utgangspunkt i Phillips-paviljongen (1958), designet i samarbeid med Le Corbusier. Polytoper, fra poly ? (mange) og topos (sted), er romlig komposisjoner hvor lyd, lys og arkitektur overlapper. Sjeldne bilder, lydutdrag i surround, samt nylig restaurerte filmer presenteres som grunnlag for fordypning i komplekse verk som Phillips-paviljongen, Polytope de MontrealPolytope de ClunyDiatope de Beaubourg (bilde) og Polytope de Mycènes.

Videre ligger fokuset på moderne verktøy til diffusering av lyd. Basert på nyere prosjekter som Magic Box på Expo 2011 i Shanghai og andre, presenteres det i foredraget strategier for arbeid innenfor en flerkanals konfigurasjon. Teknikker som wavefield-synthese, ambisonics, eller forskjellige høyttaleroppsett som Acousmonium og andre blir presentert og drøftet.

Videre ligger fokuset på moderne verktøy til diffusering av lyd. Basert på nyere prosjekter som Magic Box på Expo 2010 i Shanghai, presenteres det i foredraget strategier for arbeid innenfor en flerkanals konfigurasjon. Teknikker som wavefield-synthese, ambisonics, eller forskjellige høyttaleroppsett som Acousmonium blir drøftet.

Foredraget er en del av Xenakis-uka fra 2.-5.mai som er et samarbeid mellom nyMusikk, Ringen Kino og Notam