Annette Vande Gorne: Verksted i analog komposisjon med lydbånd

Annette Vande Gorne (1946) er en veteran i det elektroniske musikkmiljøet. Hun studerte komposisjon med Pierre Schaeffer i Paris etter møter med den akusmatiske musikken til pionerer som Pierre Henry og François Bayle. Hun er spilt over hele verden og er en spesialist i bruk av akusmonium, høyttalerorkester med over 70 ulike høyttalere. Vande Gorne er i Oslo i anledning nyMusikks mikrofestival TEIP, som setter søkelys på bruk av analog teip som arbeidsredskap og uttrykksform.

Vande Gorne leder et verksted på Notam for alle som er interessert i å lære mer om komposisjonsteknikker for analog teip. Dette er en unik mulighet til å få førstehåndkunnskap og kjennskap til hvordan tidlig elektronisk musikk ble utviklet. Maks antall deltakere er 10.

Kursavgift: 300 Kr.

Tid: Lørdag 13. Oktober 12-16

Sted: Notam, Sandakerveien 24D, bygg F3, 0473 Oslo

Påmelding: admin@notam02.no

Vande Gornes musikk blir spilt under avslutningen av mikrofestivalen TEIP lørdag 13. oktober (link til facebookevent)

TEIP
En fire-dagers mikrofestival om og med analogt lydbånd

I dag består elektronisk musikk av digitale filer, nuller og enere som deles, kjøpes og selges med et sveip. Før den digitale revolusjonen ble elektronisk musikk derimot produsert på og for tunge og trege maskiner som lagret lyd på tynne magnetbånd.

TEIP hyller gammel og ny musikk for dette formatet gjennom å presentere tre av feltets pionerer: Annea Lockwood, Annette Vande Gorne og Françoise Barrière. Lockwood ble sist spilt i Norge i 1979, mens Vande Gornes og Barrières musikk ble fremført av NICEM på 90-tallet.

Opp mot disse verkene vises blodfersk musikk av Håvard Volden og Magnus Bugge. Gjennom perioden vises også en installasjon av lydkunstner Atle Selnes Nielsen. TEIP vises i sin helhet i nyMusikks lokaler i Platous gate 18.