Biekkakeahtes bálggis – ja nu ain

Lydboka er et samarbeide mellom forfatter Synnøve Persen og komponist John Persen. Diktene er hentet fra diktsamlingen biekkakeahtes bálggis av Synnøve Persen, mens musikken er fra ensembleverket Et Cetera av John Persen. Dikt og musikk er bearbeidet sammen til en ny enhet uten at diktstrofene eller musikken er endret fra sin opprinnelige form.

De ultrakorte diktstrofene minner om joiketekstens korte og konsise uttrykk i, men modernisert form, mens musikken bygger på en folklorid, brasiliansk samba i minimalistisk stil.

Sammen uttrykker dikt og musikk en slags ny sfære i møtet mellom det samiske språkets poetiske klang og kunstmusikk.

Diktene er innlest på samisk, men følger i norsk og engelsk oversettelse i booklet.

De innleste tekstene er blitt bearbeidet og finpusset rent lydmessig og deretter klangbehandlet slik at lydbildet får en klar, behagelig og ren framtoning. Tekstsamlingen er redigert til to hoveddeler. Den første delen er en blanding av tekst og musikk. Teksten er brutt opp i små fragmenter av ulike lengder. Musikken består i likhet av små fragmenter av ulike lengder. Både tekst- og musikkfragmenter er adskilt fra hverandre med ulike lengder av pauser, organisert med utgangspunkt i en matematisk tallrekke.

Både tekstfragmenter, musikkfragmenter og pauser er organisert etter en fraktalmatematisk formel. I denne delen vil således resultatet bære preg av både en streng organisering og tilfeldigheter. Denne formen for bearbeidelse av tekst og musikk vil skape en ny dimensjon som åpner for nye opplevelser av innhold i teksten og gir rike tanke- og følelsesmessige assosiasjoner.

I den andre delen er teksten framstilt slik den framkommer i boken.

Samarbeidet er en videreføring av lydbildet John Persen laget til Synnøve Persens utstilling ved Samisk kunstnersenter i Karasjok i 2009.