Bishnoi/Thirumalaisamy

Prerna Bishnoi og Sindhu Thirumalaisamy har utviklet lyd til sitt nye arbeid i Wiggen den siste uken. Verket er en del av installasjonen MMMMM… Alone (of all her sex) som hører til konferansen The Power of Motifs ved Universitetet i Oslo. Konferansen starter torsdag 7. september på Professorboligen, og kunstverket vil bli presentert senere den dagen, 19:00 til 09:00 på Campus Blindern, samt på siste dag av konferansen, den 29. september.

I sitt nye arbeid har de brukt stemmeopptak av Maryam Trine Skogen og Marion Rosen som de har bearbeidet til et verk omhandlende stemme, omsorg og hengivenhet. Dette lydstykket er synkront med et fremvoksende prosjekt ledet av kvinner, homofile og queer muslimer i Oslo.

MMMMM… Alone (of all her sex) tar sikte på å bringe besøkende i kontakt med idéen om og oppfattelsen av kvinnen som skaper og et politisk vesen, i motsetning til den smalere forståelsen av symbolet Jomfru Maria som mor og jomfru. Konseptet, installasjons- og videreføringsprogrammet utføres av kunstneren Petrine Vinje.

Motivets kraft tar sikte på å utforske og diskutere ulike perspektiver knyttet til formidling av motiver – fra biologiske forhold til sosiale og politiske konsekvenser. Innledere er blant annet Marina Warner, Paul Binski og Semir Zeki.

Sindhu Thirumalaisamy (India, 1990)
Following the ways in which sound challenges scopic regimes, Sindhu’s work engages a poetics of uncontainability across different sites, cultures, and borders. She often works with other artists and activists, taking on roles of researcher, recordist, editor, and performer. Sindhu is an MFA student at the University of California, San Diego.

Prerna Bishnoi (India, 1989)
“I am interested in the architecture of public or common spaces like shopping malls, metros, parks, and playgrounds, the social, political and economic conditions established in these spaces and how they encourage a certain performativity – interaction and intra-action. I write texts, make films, performances and games, often with others. I have just completed my masters from Trondheim Academy of Fine Art.”

Bishnoi og Thirumalaisamy har jobbet sammen siden 2010. Samarbeidet har ført til prosjekter som er dypt engasjert i og knyttet til den indiske byen Bangalore. Gjennom filmer, forestillinger og tekst undersøker de håp og angst knyttet til byens (re)utvikling – på en lekende måte. Tidligere prosjekter inkluderer Composition for Temple Speakers (2014), The Curse (2012), Rhinos (2011), Kitchen Spectacle (2011) og The Dharmambudhi Tank Project (2011).

https://vimeo.com/116337998