Breathing House II

Breathing House II er en stedsspesifikk installasjon av Ewa Jacobsson lagd til NORDISKA MUSIKKDAGER i Stockholm 11 oktober 2012.

Midt på Slussen står det runde huset, som var en del av en fremtidsarkitektur og visjon når Slussen ble bygd på 60-tallet. Det er nå et forfallent hus, men fortsatt i bruk. Dette huset og stedet ville installasjonskunstneren Ewa Jacobsson jobbe med, og forvandle det til et BREATHING HOUSE i 8 timer.

Rundt huset er det vann med fargetrafikk, Tbanestasjoner, bil- og  busstrafikk, et torg med stor aktivitet, høye og lave bygninger, og syklister og fotgjengere i tusental. Akustikken er med andre ord  variert og i bevegelse hele tiden.

Breathing House II har et sidetema, Young Girls, siden den 11. oktober var dagen for å markere FN:s International Day of Girl Children for første gang. Jacobsson ville bruke underetasjen, hvor folk kan komme helt intill vinduene, til dette, med objekter, tegninger og fem mindre lydkomposisjoner fra lokale høytalere. Feltinnspillinger av stedet, SLUSSEN, en trafikkert bymiljø med høy støy og aktivitetsnivå mitt i Stockholm var det lydmaterialet hun ville bruke, utover vokal og tekstfragmenter.

All lyd ble hardt bearbeidet i puljer (T-bane, biler, busser;  fugler;  folks snakk og barns rop;  trafikksignaler, bilhorn;  kirkeklokker.) for å kunne bære igennom den meget iherdige støyen i visse frekvenslag på Slussen. Alle detaljer i lyden er prosessert og bearbeidet. Hele materialet ble til slutt samlet og formet i en 37 minutters lydkomposisjon, hvor lydens går i bølger ut og inn, og hvor detaljer kastes ut. Hele lydkomposisjonen spilles i loop hele installasjonsperioden.

26 høytalere ble satt opp på takterrassen, og fem stereopar nede ved vinduene. Den store lyden gikk ut i stereosignal, i to og to høyttalere, og siden lyden og akustikken rundt dette huset er så variert, ble dette en foranderlig lyd hele sekvensen igjennom.

Installasjonen spilte åtte timer, fra 13.30-21.00 og første og siste timen spilte den på maks volum.

Publikum og byen var en del av den live miksen som oppstår når en utendørs lydinstallasjon plasseres midt på et sted som dette: en tilfeldig komposisjon som forandrer seg konstant. Noen stoppet opp lenge, noen syklet eller gikk forundret eller passivt forbi. Vinduene trakk folk inntil huset, og der mikset seg de lokale små komposisjonene med den store lyden og byen. Første og siste timen kunne lyden høres langt utover til Gamla Stan og utover vannet til Moderna Muséet.