Christian Blom blir ny daglig leder på Notam

Christian Blom blir ny daglig leder på Notam. Han har lang fartstid som kunstner i teknologibasert musikk og kunst. Blom er nå ved avslutningen av sitt kunstneriske stipendiatprosjekt ved Norges musikkhøgskole og ønsker å løfte blikket litt vekk fra egne verk og bidra til feltet fra et overordnet perspektiv.

– Notam er avgjørende for feltet! Rent personlig var Notam det første stedet jeg oppsøkte for å skape en base for mitt profesjonelle yrkesliv etter at jeg flyttet fra Bergen i 2004. Notam er en fleksibel organisasjon som tar seg av sine brukere på en grundig og tilpasset måte. Jeg gleder meg til å videreføre dette viktige arbeidet, sier Blom.

– Med ham vil Notam få en tydelig faglig kunstnerisk profil, og en leder som har konkrete ambisjoner om utviklingsprosjekter og faglige samarbeid, sier styreleder for Notam Jana Winderen.

Stillingen som daglig leder ble utlyst i november 2016, og ansettelsesprosessen ble avsluttet i mars. Han tiltrer stillingen fra og med juli 2017, når åremålet til Notto Thelle går ut.

– Jeg er svært glad for å kunne avslutte mitt åremål med visshet om at en så kompetent person skal føre arbeidet videre. Han har mange fine visjoner, og jeg føler meg trygg på at Notam vil fortsette å være en spydspiss i kulturfeltet. Notam huser et tverrfaglig miljø som er midt i blinken for Christian Blom, sier Thelle.

Christian Blom (f. 1974) har de siste 15 årene arbeidet som selvstendig kunstner og komponist med noteskrift, elektronisk lyd, instrumentbygging og kinetisk skulptur. Han har organisatorisk erfaring fra verv i Norsk Komponistforenings styre, musikk- og tekstfaglig utvalg i Tono, som redaktør i Parergon, undervisning og utvalgsarbeid ved Norges musikkhøgskole, leder av Ny Musikk Bergen og, i en hektisk oppstartperiode, et vikariat som daglig leder ved BEK.

Fra 2004 til 2010 var Blom medlem i kunstnerkollektivet Verdensteatret. Her fordypet han seg i mekanikk, programmering og elektronikk samt tverrfaglig komposisjon. Han beskriver selv perioden som en slags utvidet skolegang der man hele tiden ble utfordret til å krysse faggrensene og ta i ting som man ikke er lært opp til.

Blom jobber alene og i kollektiver, verkene er fremført på World Music Days, Ircam, Empac, Shanghai-biennalen, National Art Museum of China, Guangzhou Art Museum, Audio Art Festival Krakow, Lydgalleriet, Metamorf, PS122 New York, Ultima, Steirischer Herbst, Theatre Der Welt, Philadelphia Live Arts Festival, Nordic Music Days og flere andre steder. I 2014 vant han Edvardprisen i åpen kategori for Trio for Dancing Thread, Lightbulb and Bell with Damper.

Blom har sin formelle komposisjonsutdanning fra Bergen fra tidlig 2000-tallet, og har nylig avsluttet et kunstnerisk stipendiatprosjekt på Norges musikkhøgskole der han har forsket på strategier for transmedial komposisjon.

For intervju, portrettbilder eller mer informasjon kontakt: kommunikasjonsansvarlig på Notam Astrid Fredrickson Midtbø: admin@notam02.no

Foto: Ellen Ugelvik