Dobbeltgjenger på NIME

Asbjørn Blokkum Flø deltar i juni på den årlige konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression), med en artikkel og demonstrasjon av installasjonen Doppelgänger.

Tittelen Doppelgänger referer til ideen om dobbeltgjengeren, et fenomen som har en lang tradisjon både i skjønnlitteratur og folketro. I verket forflyttes den uorganiserte, kaotiske lyden fra kunstmuseets café over til museets mer kontemplativt gallerirom. Her presenteres lyden fra det sosiale rommet i bearbeidet, analysert form – som en abstrahert, klanglig skyggeversjon av den virkelige verden.

NIME vil i år bli holdt på Louisiana State University, Baton Rouge, USA, 31. Mai – 3. juni, 2015. Artkkelen «Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation» skrevet av Asbjørn Blokkum Flø og Hans Wilmers, vil bli publisert i NIME Proceedings 2015.