Elin T. Sørensen: Sound-walks

Elin T. Sørensen er billedkunstner, landskapsarkitekt og doktorgradsstipendiat ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU på Ås, og som en del av arbeidet der har hun gjort en urban stedsanalyse av Oslos havnepromenade. Studiet kan kortfattet sies å handle om og undersøke hvordan vi bygger ut kystsonen og hvordan natursystemet responderer på inntoget av kunstige konstruksjoner. En av oppgavene er å utvikle et nytt fagspråk for fjæresonen – landskapet fra land og ned under vann.

Disse arbeidene inngikk i PhD-kurset «Visual and multisensory methods» (Høgskolen i Sørøst-Norge) og innbefatter to lydkollasjer med tilhørende grafisk notasjon i form av polyvokale kart, (se illustrasjonene/lydkollasjer under). Hun har gjort feltopptakene og redigert her på Notam, med hjelp til miksing og mastring fra Cato Langnes. Arbeidet er et verk-i-prosess. Lytt og last ned via disse linkene:

o    Sound-walk#1 Oslo harbour promenade

Feltopptak fra Frognerkilen, Frognerstranda, Kongen Marina, Aker brygge — Havnepromenadens vestlige side, 12. oktober og 7. november 2017

o    Sound-walk#2 Oslo harbour promenade

Feltopptak fra Rådhusplassen, Vippetangen, Operaen, Sørenga, Lohavn, Kongshavn – Havnepromenadens østlige side, 9. og 11. november 2017