Endphase på Ny Musikk

Endphase er en laptop-trio bestående av Alberto Bernal, João Pais og Enrique Tomás. I sine fremføringer har trioen som mål å overgå tradisjonelle musikkonsepter og skape et miljø der flere ideer, konsepter og tilnærmingsmåter kan realiseres. Den 6. og 7. oktober vil Endphase lage en installasjon og en innvevd konsert på Ny Musikk, der de bruker de akustiske, kulturelle og arkitektoniske omgivelsene til Ny Musikks lokaler som lydlig og konseptuelt materiale.

I løpet av uken før arrangementene finner sted blir Ny Musikks akustiske og sosiale profiler kartlagt ved bruk av sensorer og mikrofoner. Dataene som samles inn blir deretter brukt som materiale og formmessig base for begge arrangementene.

Arrangementene:

Endphase-prosjektet ble startet i 2004, og siden den gang har de fremført i en rekke land (Tyskland, Ungarn, Nederland, Spania, Portugal, Kina) og i ulike sammenhenger, deriblant spesialiserte festivaler for ny musikk slik som Darmstadt Ferienkurse, universiteter og andre typer konsertlokaler. Laptopene blir ofte brukt til til lydproduskjon eller lydbehandling (noen ganger sammen med eksterne lydkilder), og med ulike typer tilbehør (MIDI, joystick, fotpedal, kontaktmikrofoner) for å styre. Hver Endphase bygges opp på en fleksibel måte i forberedelsene, slik at flere ulike modeller, ideer og prosesser kan diskuteres av de tre medlemmene og øves inn individuelt eller som gruppe. Selve konserten er det siste stadiet i ethvert prosjekt, den endelige fasen (Endphase), der de materialene som de har arbeidet med spilles for et publikum.

Resultatet er en improvisasjon – ikke en som er bygget på mønstre av handling og reaksjon, men snarere en konseptuelt definert komposisjon som kun får sin endelige form i sanntid gjennom improvisasjonen. Etter hver Endphase når de et ‘endepunkt’: en unik fremføring som ikke blir et repertoarstykke og som aldri vil fremføres igjen. De gangene det lar seg gjøre blir fremføringene dokumentert slik at ideene, konseptene og arbeidsteknikker kan brukes igjen i senere Endphase-fremføringer. På grunn av prosjektets natur blir hver Endphase ikke bare et enkelt og ikke-repeterbart stykke, men også del av et verk under utvikling, posisjonert i tid.

Endphase-installasjonen og konserten er et samarbeid mellom Ny Musikk og Notam.