GANGEN av Ewa Jacobsson

Ewa Jacobsson: GANGEN 

Bjørnsletta skole

ferdigstilt: august 2014

GANGEN er en stedsspesifikk permanent installasjon på Bjørnsletta nye skole i Oslo. Ewa Jacobsson arbeidet med lydmasteren først i Notams studio og siden på stedet parallelt med det visuelle, slik at hun lyttet til, endret og sluttmastret lydkomposisjonen i forhold til det faktiske rommet. Dette er en levende stedsspesifikk prosess hun ønsket å jobbe i.

GANGEN er laget av konkret lyd fra feltopptak i skolemiljø  (materialet dekker alderstrinnene på skolen) eldre feltopptak (opp til 30 år gamle) og visuell bearbeidelse, tekster, og opptak av og visuell bearbeidelse av objekter fra den gamle skolen. Her finnes skygger av tid både i det visuelle og lydlige.

En utendørs mikrofon henter sanntidslyd ned til GANGEN, og til sist kommer direktelyden av folks snakk og støy når de beveger seg gjennom.

Komposisjonen er laget til GANGENs egen akustikk og hvordan lyden beveger seg der fra syv lydkilder og i forhold til hvem som skal gå gjennom den. Det blir en live miks som alltid kommer å være i forandring.

Lydkilder

To stålrørsobjekter med høyttalere inni: Ropert, et 18 m langt buet rør med to høyttalere som kaster lyden ut til siden. Innelukket lyd, en lukket ellipseform med en høyttaler (lyden kommer ikke alltid ut, man må legge øret inntil).

Høyttalere ved to nisjer tatt ut i betongveggen, i to nivåer, en for de store barna, en for de mindre. Det er også sanntidslyd ut fra to høyttalere i himlingen, men lyd fra skolegården: ballspill, fugler etc.

Lydkomposisjonen siver ut i varierte pulser og panoreringer.

Lydkomposisjonen er oftest ikke høy og larmende, men den beveger seg til stadighet mellom de forskjellige lydkildene og endrer seg mye i dynamikk og transparens.

Det visuelle

Ewa Jacobsson har jobbet på stedet, rett på veggen – fulgt råbetongen i form av lette, transparente tegninger, og grafiske, matematiske markeringer av skader i betongen, tekster og linjer som forbinder gulv og tak.

De to nisjene består av objekter fra den gamle, revne skolen, sammen med tegninger og tekstlige rebuser.

Tekstene og det visuelle knyter an til lydmaterialet. Den gamle logoen fra skolen – to bjørner – er montert som en del av installasjonen. Gulvet er en markering av GANGENs utbredelse, i en farge som binder det hele sammen.

Transporten av lyd og det visuelle er på en måte både synlig og usynlig.

Alt skal ikke være lesbart, avkodet og hørbart med en gang. Mye blir kanskje sett eller hørt først etter lang tid, eller aldri.

Se også:

http://www.arkitektur.no/bjornsletta-skole?tid=158202