Helene Hedsund til Sirius (Studio 3)

Notam har vurdert alle søknader til vårt første Kulturkontakt Nord-gjesteopphold i studio Sirius. Ett prosjekt ble vurdert til å være denne rundens mest vitenskapelig og kunstnerisk interessante. Vi håper alle de andre søkerene opprettholder sin interesse og søker igjen ved senere runder!

Helene Hedsund er en svensk komponist og lydkunstner født 1963. Hun får studio Sirius samt vår tekniske støtte til sin disposisjon i april og juni. Helene har jobbet hos EMS siden 1994. Hun er for tiden stipendiat ved Universitetet i Birmingham. Hennes prosjekt på Notam innebærer innspilling av kor og å lage et flerkanals stykke som skal fremføres i BEASTdome i Birmingham. Til prosjektet vil hun blant annet bruke sitt eget verktøy, laget i SuperCollider. Vi ser frem til hennes opphold her.

Dette er en del av et helt nytt treårig program for gjestekunstnere som er gjort mulig via bevilgning fra Kulturkontakt Nord. Programmet løper til sommeren 2019. Komponister og lydkunstnere basert i de nordiske og baltiske landene (utenom Norge) kan søke. Gjesteoppholdene vil fokusere på flerkanals verk for kringlyd. Vi kan tilby 2 langtidsopphold per år (opp til 2 måneder). Reise- og oppholdskostnader vil bli dekket, og vi kan tilby lønn avhengig av lengden på oppholdet (maks 20.000 kroner for 2 måneder). I tillegg kan vi tilby en kontorplass, utvidet tilgang til vår nye 24-kanals studio for kringlyd og hjelp fra våre teknikere.

Neste søknadsfrist er 31. januar. Søk her.