Immediate Thereafter

Videokunstneren Tor Jørgen van Eijk sine verk er som oftest kjennetegnet ved en gjennomgripende tendens til å manipulere videoflyten, enten ved å tvinge signalene gjennom diverse prosesseringer som gir opphav til abstrakte mønstre på skjermen, eller gjennom å hakke opp tidsperspektivet med insisterende repetisjoner av bildesekvenser.

Hans nyeste verk Immediate Thereafter er til sammenligning oppsiktsvekkende ukomplisert både når det gjelder narrativet og tilnærmingen generelt. Hovedårsaken til dette er nok at råmaterialet – og vårt kollektive forhold til det – i seg selv er så sterkt. Dette er hovedstaden filmet natt til 23 juli, timer etter bombeangrepet 22. juli.

Verket ble premiert på NoPlace 13. –  15. januar 2012, og fikk en god mottakelse.
Les anmeldelse i Morgenbladet

Den nærmest skinnhellige hands-off tilnærmingen i måten Immediate Thereafter er redigert på henvender seg til det konvensjonelle dokumentarformatet nesten til det punktet hvor man mistenker at kunstneren forsøker å gjenopprette den naive realismen som hører fortiden til for videomediet, og at han vil gjenopprette videoens evne til å formidle persepsjon. Bortsett fra åpningssekvensen der kameramannen justerer blenderåpningen på kameraet, finnes det i løpet av de første tolv minuttene ingen repeterende løkker, ingen spekulative klipp eller overlegg, ingen forsøk på formalistisk abstraksjon eller selvreferanse; kun føringer på sitt publikum til en nærmest passiv mottakelighet i form av en langsom vandring gjennom den terrorrammede byen.

Tor Jørgen van Eijk bruker Notams fasiliteter til redigering av alle sine verk.