Historie

Notam’s lokaler på Menighetsfakultet på universitetet i Oslo på 90-tallet.

NoTAM (Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) ble etablert i 1992 som senter for elektroakustisk musikk for komponister og utvikling av ny teknologi under Universitetet i Oslo, og fant raskt sin plass blant verdens utviklingsmiljøer innen elektroakustisk musikk.

Senteret ble omdannet til en selvstendig stiftelse i 2001. I 2008 ble navnet endret til Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst.