Kollektiv idemyldring+ISS

Koka Nikoladze er aspirant hos Notam i 2014-15, og han skal arbeide både med kunstneriske utviklingsprosjekter og med å utvikle en rekke komposisjonsverktøy for datamaskin, smarttelefoner og nettbrett – en «swiss army knife for sound». Fra og med september og ett år fremover skal han ha månedlige fora og presentasjoner på Notam der alle som er interesserte kan komme og høre om de ulike utviklingsprosjektene, komme med innspill og ta del i diskusjoner.

Notam har gleden av å invitere til den første av disse arrangementene mandag 29. september, som deles inn i to deler der første del er et åpent forum og andre del er en gratis konsert som presenterer et nyutviklet instrument. Dette er et dobbeltarrangement der de to delene er uavhengig av hverandre – man kan med andre ord fint få med seg en av de to delene uten å føle seg forpliktet til å overvære hele dobbeltarrangementet hvis man er i tidsklemma.

Forum – Kollektiv idemyldring om «The Missing Tool»
17:00 – 18:30

Første del av arrangement vies til en kort presentasjon av Nikoladzes hovedprosjekt i aspirantperioden. «The Missing Tool», etterfulgt av en kollektiv idemyldring der alle som er interesserte i lydsyntese og komposisjon kan bidra med ideer og kanskje ta med noen nye ideer hjem. Det er en god mulighet til å bli kjent med et nyskapende kunstnerisk utviklingsprosjekt og kanskje bli en del av det.

Konsert – the Infinite Sample Sampler (ISS)
19:00 – 19:40

«The Infinite Sample Sampler» er et nytt keyboard instrument utviklet av Koka Nikoladze og skal presenteres som den første av hans rekke med kunstneriske prosjekter på Notam. Det er en «revolver sampler» som i praksis har et uendelig antall lydkilder å spille på.

Det serveres kaffe/te og snacks på begge deler av dobbeltarrangementet.