Kontrolldress

På initiativ fra Rolf Wallin, og i samarbeid med ham, laget NOTAM i 1994 en MIDI-kontrolldress for bruk i sanntids sceneframføring av computermusikk. Dressen har åtte striper av halvledende plast (klippet ut av antistatiske plastsekker) montert på bryst og armer, samt 16 kontaktpunkter på håndbakene, i kragen og ved bukselommene. Kontakter i fingertuppene overfører spenning til disse sensorene. Plaststripene gir analoge signaler avhengig av på hvilket punkt de berøres, mens kontaktpunktene er av/på-brytere.

Kontrolldressen ble konstruert av Rolf Wallin og Øyvind Hammer.

Orginalt var NOTAMs egenutviklede MIDIboks montert i beltet, og denne konverterte verdiene fra sensorene til MIDI. Kontrolldressen ble i løpet av sommeren og høsten 2008 videreutviklet, og overføringen har etter oppgraderingen blitt trådløs. MIDIboksen har blitt erstattet av IRCAMs WiSe Box, og informasjonen overføres med Open Sound Control (OSC). Den utberdrede versjonen av kontrolldressen tar dermed i bruk en mer generell overføringsteknologi som går over Wi-Fi via en vanlig trådløs router. I tillegg til de tekniske oppgraderingene er også innholdet oppdatert med nye lyder.

Arbeidet med oppgraderingen av kontrolldressen har vært delt mellom Anders Vinjar og Henrik Sundt, i samarbeid med Wallin. Vinjar har stått for implementering av det trådløse overføringssystemet fra WisSe Box’en, der programmering av OSC-lag inn i Max/MSP-patchen til Wallin var en viktig del av arbeidet. Sundt bygget i forbindelse med det nye systemet et spesielt grensesnitt på kontrolldressen. Rolf Wallin arbeidet i august og september 2008 hos NOTAM i samarbeid med Henrik Sundt med å ferdigstille oppgraderingen av dressen. Den nyere versjonen av kontrolldressen ble brukt for første gang i forbindelse med Wallins opptreden som festivalkomponist på Trondheim Kammermusikkfestival.

Wallin skrev i 1994 stykket Yo spesielt for fremføring med kontrolldressen.

URL