Programmering, lyd og signalbehandling i Max

Programmering, lyd og signalbehandling i Max er et internettbasert kurs produsert ved Notam. Kurset ble lansert høsten 2010, og starter høsten 2021 for tolvte gang. Informasjon om påmelding finner du nederst på denne siden.

Målet med kurset er å gi en grundig gjennomgang av programmet, slik at deltakerne etter endt kursdeltagelse kan produsere sine egne løsninger i Max. Kurset retter seg mot personer med normalt gode grunnkunnskaper i lydprogramvare. Kurset gir grunnleggende opplæring både i programmering i Max og arbeid med digital lyd. Deltakerne får en forståelse for å arbeide med lyd og interaksjon, og dette vil være nyttig for personer som arbeider med for eksempel lydteknikk, musikk, komposisjon, installasjoner og interaksjonsdesign.

Max er en mellomting mellom et programmeringsspråk og multimediaprogramvare. Grunnkunnskaper innen lydprogramvare, programmering eller tilsvarende er en fordel. Verktøyet som benyttes i kurset er Max fra Cycling ’74. Kursets hovedfokus er teknisk beherskelse av dette verktøyet. Kurset består hovedsakelig av en rekke øvelser som skal leveres inn. Øvelsene skal gi både teknisk og teoretisk fordypning. De tekniske oppgavene omhandler ulike felt som blant annet musikalsk signalbehandling, lydsyntese, algoritmer og brukergrensesnitt.

Deltakerne må regne med å arbeide rundt 250 timer med kurset. Grunnen til den store arbeidsmengden er at programmet har en såpass høy kompleksitetsgrad at en enklere gjennomgang bare vil skrape i overflaten. Kursdeltakerne vil gjennomgå kurset i den hastigheten de selv velger innenfor kursets tidsramme. I løpet av denne tiden er det flere frister for innlevering av oppgaver. Alt nødvendig materiale lastes ned via Internett. En fast lærer er knyttet til kurset, og læreren vil være tilgjengelig for spørsmål, svar og kommentarer. Kursoppgavene må sendes inn elektronisk via e-post, og vil bli evaluert og kommentert fortløpende. I tillegg vil det bli holdt tre verksteder på Zoom og en samling på Discord. Disse verkstedene og samlingen har frivillig fremmøte. Denne siden viser et eksempel på hvordan språk og innhold er formet.


Om Max

Max har etter hvert blitt en slags standard for arbeid med interaksjonsdesign i forbindelse med blant annet lyd, video, grafikk og sensorelektronikk. Programmet gjør det mulig å bygge skreddersydde løsninger der tradisjonelle programmer kommer til kort. Dette kurset vil gi en grundig gjennomgang av Max slik at man etter endt kursdeltagelse er i stand til å produsere egne løsninger.

Max er som sagt et program i grenselandet mellom et programmeringsspråk og ordinær programvare. Programmet er ikke like vanskelig å beherske som et ordentlig programmeringsspråk, men heller ikke like intuitivt som et ordinært dataprogram. Fordelene med denne type dataprogrammer sammenlignet med ordinær programvare er at mulighetene til fleksible, spesialsydde løsninger er langt større. Ulempen er at det er langt mer teknisk krevende å beherske på et noenlunde akseptabelt nivå.

Det finnes andre lignende programmer, men en av fordelene med Max er at programmet har stor utbredelse slik at man enkelt kan få hjelp og støtte om man støter på tekniske problemer. En annen fordel er at Max har en godt gjennomarbeidet samling med dokumentasjon- og øvelsesfiler slik at det er enklere å komme i gang uten for mye erfaring.

Illustrasjon: Miya Masaokas kombinasjon av koto, laserkoto og datamaskin er et eksempel på en kombinasjon av tradisjonelle musikkinstrumenter og datamaskin. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.


Om MSP

MSP er lyddelen til Max. I MSP kan du blant annet jobbe med syntetisk lyd, lydanalyser, lydeffekter og flerkanals høyttalersystemer. MSP er et svært kraftig verktøy. Har du en idé til et lydarbeid er det svært sannsynlig at du kan realisere den i MSP.

Max/MSP er som sagt ikke det eneste programmet der man kan jobbe på denne måten. Programmet Pd (som er fri programvare), Native instruments Reaktor og Kyma (som krever egen maskinvare) er alle nært beslektet med Max. Det finnes flere tekstbaserte løsninger med fri programvare for arbeid med lyd, som SuperCollider, Csound, CLM og Chuck. I disse systemene arbeider man med den samme modulære strukturen, men skriver all datakoden som tekst.


Øvelser

Hele kurset er basert på en gjennomgang av Cycling ’74 sine egne øvelser i Max, såkalte «tutorials». Disse øvelsene er en god og grundig måte å lære seg programmet på og det er ingenting i veien for å gjøre det på egen hånd. Fordelen med å følge Notams kurs er derimot at du vil få hjelp og veiledning underveis. Siden det vil være en betydelig utfordring for personer uten programmeringsteknisk bakgrunn å lære Max, regner vi med at de aller fleste vil ha stor nytte av kurset. Vi sikrer også at du har forstått stoffet gjennom at du løser obligatoriske kontrolloppgaver. Det fordres normalt gode engelskkunnskaper siden øvelsene er på engelsk.


Programvare

En ni måneders Maxlisens er inkludert for kursets første femten deltagere. Du vil få dette ved oppstarten av kurset. Inntil da kan du eksperimentere med demoversjonen av Max.

Du kan også kjøpe Max ved å laste det ned direkte fra Cycling ’74 sine egne hjemmesider. Denne nedlastede versjonen fungerer som demoversjon, men for å bruke den som et fullverdig program må du ha lisens. Programmet koster per juli 2021 kr. 3500,- ($399). Er du student eller lærer koster det kr. 2200 ($250). Det finnes egne innkjøpsordninger for høgskoler og universiteter, slik at programvaren kan tilbys til lavere priser for studenter. Du kan også abonnere på Max for 90 kroner per måned ($9.99).


Praktisk informasjon

Beregnet arbeidstid: 250 timer.

Frist for påmelding: 6. September 2021.

Start for kurset: 20. September 2021.

Varighet: 7 måneder. I løpet av kurset er det 10 frister for innlevering av oppgaver.

Pris: 6 650,-

Lærere: Asbjørn Blokkum Flø og Balint Laczko

Antall plasser: 8*

Sted: Internett

* Det er et begrenset antall plasser. Plass på kurset bekreftes ved betaling.

Foto: Koka Nikoladze


Krav til utstyr

For å følge kurset må du i tillegg til en datamaskin med vanlig lyd inn- og utgang ha et USB- eller MIDI-keyboard samt programvaren Max. For MSP-delen av kurset er det en fordel å ha en enkel mikrofon koblet til datamaskinens lydinngang selv om dette ikke er helt nødvendig. Dersom du har spørsmål om kurset, send dem til: admin [a] notam02.no

Illustrasjon: Laetitia Sonamis Lady’s Glove gir nye former for interaksjon mellom utøver og datamaskin gjennom Max. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.


Om veilederene

Kurset er skrevet av Asbjørn Blokkum Flø som også er en av kursets veiledere. Flø har komposisjonsutdannelse fra Norges musikkhøgskole. Siden 1999 har han jobbet som frilans komponist og lydkunstner med fokus på instrumentalmusikk, elektronisk musikk og lydkunst for radio og installasjoner. Han har jobbet med Max siden midten av 90-tallet har og har lang erfaring med interaktivt arbeid. Foto: Ivan Brodey


Balint Laczko har komposisjonsutdannelse fra Franz-Liszt akademiet i Budapest. Han har brukt Max til lyddesign og komposisjon siden 2012, og jobber med avanserte teknikker for programmering, signalbehandling og syntese. Balint er en dyktig bruker av Max til omsluttende lyd, noe man kan se i hans videoserie om Ircam Spat-programvaren for tredimensjonal lyd. Foto: Thom Johansen.


Påmelding

Påmelding bekreftes gjennom å betale via denne lenken til Paypal. Etter du har betalt vil du motta en e-post fra Paypal. Dette er din bekreftelse på at du har plass på kurset.