«Life-boats»

Cato Langnes var nylig i Aalborg der han gjorde ferdig lydanlegget til Life-boats, tre skulpturelle båter signert kunstneren Marit Benthe Norheim. Inne i båtene er det støpt inn høyttalere, og lyden er planlagt av Cato i forhold til resonans og frekvensrespons i hver enkelt båt. Han har også stått for teknisk planlegging og driftssikring av høyttalere, forsterkere og avspillere i form av CF-sound, altså lyd på kompakte flash-disker, pluss miksing og mastering i samarbeid med komponisten Geir Johnson av lydmaterialet til hver av de innvendige installasjonene.

Båtene er skulpturelle former av tre ulike livsstadier, er 12 meter lange og  håndstøpte i betong. De ble sjøsatt 18. juni og skal seile gjennom Europa i høst og i 2017 Komponisten Geir Johnson har laget musikken. Båtene er helstøpte i ferrosement og utstyrte med miljøvennlige elmotorer som fremdrift. Sjøsettingen den 18. juni var i forbindelse med Aalborg Regatta og i samarbeid med Århus, Europeisk Kulturhovedstad i 2017. Båtene ankommer Århus den 12. oktober 2016, og seiler da videre til europeiske kanaler, gjennom alle de store byene som er bygget rundt vannveiene i denne verdensdelen. Projektet binder byene sammen gjennom kulturell utveksling, en stor del av europas historie. Kunstneren Marit Benthe Norheim ferdigstiller med dette et prosjekt som hun har holdt på med i 8 år. Hver skulptur har sin egen identitet og fortelling som formen forholder seg til, og er et tredelt portrett av ulike, menneskelige tilstander. «Life-boats» er kunstverk man kan oppleve tilfeldig når de seiler forbi. Samtidig kan man gå inn i dem og oppleve de indre installasjonene, både av kunstnerisk og skipsteknisk art, når de legger til havn. Publikum får en reise, og samtidig opplevelsen av skulpturen og lydinstallasjonen.

MUSIKKEN TIL LIFE-BOATS

Gjennom de siste tjue årene har Komponisten Geir Johnson komponert en rekke verk til Marit Benthe Norheims skulpturer.  Life-boats er blitt åpne, akustiske rom for musikken som blander seg med lyder fra natur, hav og miljø, og opplevelsen for publikum vil dermed forandre seg for hvert sted båten ankommer.

Hver av de tre båtene har hvert sitt uttrykk: Havet har vært et yndet tema for kunsten, og i Længsler presenteres utvalgte deler av musikktradisjonen med samme tema, for eksempel en læstadiansk salme på finsk, gospel og thaimusikk. I Liv har han forsøkt å gjenskape en musikk som mennesket kanskje vil registrere mens det fortsatt ligger i mors liv, det kommer lyder utenfra, fra en ukjent verden. Noe virker lokkende, mens andre partier kan virke mer utfordrende, slik som livet selv gjerne arter seg for de fleste. I Minder har Johnson brukt lydopptak av stemmene til 19 kvinner, som alle er gjengitt som gallionsfigurer i båten, der de beretter om hva som har formet dem gjennom livet. Kvinnene er bærere av mange ulike kulturer, og i kunstverket fungerer de som beskyttere mot sneversyn, undertrykkelse og intoleranse, er ambassadører for det transnasjonale og kulturelle verdier på tvers av landegrenser.

lifekunstMer om Geir Johnson
Mer om «Life-boats»
Facebook
Tidligere prosjekter Marit Benthe Norheim
CV Marit Benthe Norheim
Mer om Marit Benthe Norheim