Maskinmusikk

Nasjonalbiblioteket inviterer til 4 dybdesamtaler om norsk elektronisk musikk i løpet av høsten og vinteren. Jøran Rudi har sammen med Nasjonalbibliotekets Ingvild Romarheim Haugen laget programmet for serien som har fått navnet Maskinmusikk. Blant temaene som blir belyst finner vi akustikk, bruk av teknologi, stemmebruk, lydkunst og elektronisk popmusikk.

Seint på 50-tallet begynte det norske komponistmiljøet å interessere seg for nye klanger. Utvikling av teknologi skapte nye forutsetninger for komposisjon og ga både nye redskaper og nytt materiale til arbeidet. Komponistene hentet inspirasjon fra Tyskland og Frankrike, og NRKs studio ble brukt til å skape den første norske elektroniske musikken. Med utgangspunkt i dette vil samtalene dreie seg om arbeidsmetoder, fremføringsmåter, utstillingsobjekter, støy, soundscapes, estetikk og dansemusikk. Verk vil presenteres og sammenlignes, lytting problematiseres, stemmen som instrument i elektronisk musikk undersøkes, og forholdet mellom lydkunst og elektronisk musikk belyses. Serien vil ta oss dypere inn i historien om hvilken posisjon norsk elektronisk musikk har hatt i Norge fra midten av forrige århundre fram til i dag. Sider ved samspillet mellom teknologi og musikk vil belyse både kunstneriske, vitenskapelige og samfunnsmessige forutsetninger og konsekvenser.

30. august: Norsk elektronisk musikk. Akustikk og elektrisitet. Asbjørn Blokkum Flø, Hilde Marie Holsen og Jøran Rudi. Arrangementet på facebook og nb.no

13. oktober: Den elektriske stemma. Karin Krog, Gyrid Kaldestad, Andreas Bergsland og Audun Vinger. Arrangementet på facebook og nb.no 

2. november: Lydkunst. Norsk elektronisk musikk. Jana Winderen, Jørgen Larsson, Jøran Rudi og Ida Habbestad. Arrangementetfacebook og på nb.no

29. november: The Norwegian sound. Utviklinga av norsk elektronika. Karima Furuseth, Jøran Rudi og Per Martinsen. Arrangementet på facebook og på nb.no