Studiokollektivet

Foto: Mads Kjeldgaard

Ni uavhengige kontorer, hvert på ca. 10 kvadratmeter.

Til sammen utgjør leietakerne et miljø der utveksling av kunnskap kan skje parallelt med eget daglige virke.

Ett kontor tilhører Norsk komponistforening, og medlemmer der har fortrinnsrett til å låne rommet, som er utstyrt med piano, etter avtale.

Leietakere akkurat nå:

  • Torgny Amdam
  • Hilde Marie Holsen
  • Plosiv
  • Kate Pendry
  • Magnus Bugge
  • Tord Ketilson Øverland
  • Knut Olaf Sunde
  • Hild Borchgrevink