Studiokollektivet

Foto: Mads Kjeldgaard

Flere uavhengige kontorer, hvert på ca. 10 kvadratmeter.

Til sammen utgjør leietakerne et miljø der utveksling av kunnskap kan skje parallelt med eget daglige virke.

Leietakere akkurat nå:

  • Torgny Amdam
  • Kate Pendry
  • Knut Olaf Sunde