Notam søker daglig leder

Notam – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst – har siden 1992 arbeidet for å utvikle teknologi og teknologiforståelse i det profesjonelle musikk- og kunstfeltet. Senteret spiller en viktig rolle i norsk kunstliv og i det internasjonale musikkteknologimiljøet. Notam yter teknisk støtte til musikere og kunstnere og utvikler ny musikkteknologi. Notam er organisert som en stiftelse og har i dag 5,7 årsverk fordelt på 4 heltidsansatte og 5 deltidsansatte. Siden 2012 har Notam holdt til i nyoppussede lokaler i Myrens verksted på Sandaker.

Nåværende daglig leders åremål utløper i 2017, og vi søker hans etterfølger.

ARBEIDSOPPGAVER
Daglig leder har det overordnede faglige, kunstneriske og administrative ansvaret for Notams virksomhet. Dette innebærer strategisk planlegging, oppfølging av nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter, styringsdialog med offentlige myndigheter og ansvar for senterets finansiering, økonomi og daglige drift.

Daglig leder har personalansvar for Notams øvrige ansatte og ansvar for ansettelser. Daglig leder er sekretær for stiftelsens styre, rapporterer til styret og har ansvar for å følge opp styrevedtak.

Andre oppgaver er utvikling av samarbeid i forskning og utdanning, søknadsskriving og gjennomføring og rapportering av prosjekter.

ERFARING OG BAKGRUNN
Vi ønsker en daglig leder med relevant utdanning og / eller erfaring fra kunst- og kulturadminstrasjon eller -forvaltning. Kunnskap på ett eller flere av følgende områder er en fordel: Teknologibasert musikk og kunst, lyd- og musikkteknologi og internasjonalt samarbeid i det profesjonelle kunstfeltet.

Vi ønsker en person som
– har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– arbeider selvstendig
– er inspirerende og inkluderende
– tar initiativ og har evne til relasjonsbygging
– har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig, også på engelsk

Stillingen er et åremål på 4 år med mulighet for forlengelse. Notam følger statens personalhåndbok, og ansatte har pensjonsordning i KLP. Stillingen lønnes etter avtale.

Arbeidstiden er dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet må påregnes. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen kan tilpasses rett person. Arbeidssted er Oslo.

Søknadsfrist 10.01.2017
Søknad med CV sendes til soknad@notam02.no

Ønsket tiltredelse fra 01.05.2017 eller etter avtale.

Spørsmål rettes til daglig leder Notto Thelle (988 82 613 / n.j.thelle@notam02.no) eller leder for ansettelseskomiteen og nestleder i styret Bente Leiknes Thorsen (402 80 124 / bentelt@gmail.com)

Annonse på FINN