Nettbasert kurs i Max

Programmering, syntese og signalbehandling i Max er et internettbasert kurs produsert ved NOTAM. Kurset ble lansert høsten 2010, starter høsten 2016 for sjuende gang og varer ca et halvt år.

Målet med kurset er å gi en grundig gjennomgang av programmet, slik at deltakerne etter endt kursdeltagelse kan produsere sine egne løsninger i Max.

Kurset retter seg mot personer med normalt gode grunnkunnskaper i musikkteknologi.

Kurset gir grunnleggende opplæring både i programmering i Max og forståelse av digitale lydmodeller. Deltakerne får en forståelse av å arbeide med lyd og interaksjonsdesign, og  dette vil være nyttig for personer som arbeider med for eksempel lyd, komposisjon, billedkunst, interaksjonsdesign og video.

Verktøyet som benyttes i kurset er Max fra Cycling ’74. Kursets hovedfokus er teknisk beherskelse av dette verktøyet.

Jitter er et tillegg som gir muligheten til grundig grafikk- og videoarbeid. Vi vil ikke gjennomgå Jitter i dette kurset, men kurset vil gi nok nødvendig kunnskap i Max for senere å lære seg Jitter.

Kurset består hovedsaklig av en rekke øvelser som skal leveres inn. Øvelsene skal gi både en teknisk og en teoretisk fordypning. De tekniske løsninger omhandler ulike felt som blant annet signalbehandling, syntese, algoritmer og brukergrensesnitt.

Deltakerne må regne med å arbeide rundt 200 timer med kurset. Grunnen til den store arbeidsmengden er at programmet har en såpass høy kompleksitetsgrad at en enklere gjennomgang bare vil skrape i overflaten.

Kursdeltakerne vil gjennomgå kurset i den hastigheten de selv velger innenfor en tidsramme på 5 måneder. Alt nødvendig materiale lastes ned via Internett. En fast lærer er knyttet til kurset, og læreren vil være tilgjengelig for spørsmål, svar og kommentarer. Kursoppgavene må sendes inn elektronisk via e-post, og vil bli evaluert og kommentert fortløpende.

Denne siden viser et eksempel på hvordan språk og innhold er formet.