Akaki Nikoladze!

Kunstner: Akaki Nikoladze
Støttet av : Norsk Kulturråds aspirantordning

Aspirant på Notam

Den georgianske komponisten og musikkteknologen Akaki «Koka» Nikoladze tilbrakte et år ved Notam gjennom Norsk Kulturråds aspirantordning. Arbeidet hans besto av å utvikle egne verk og verktøy, samt å bistå i de daglige tekniske og kunstneriske oppgavene ved Notam. Oppholdet varte fra september 2014 til september 2015 og resulterte i en imponerende mengde prosjekter, blant annet:

The Infinite Sample Sampler
Sampler-instrument basert på idéen om lydkollager som håndtere lydbanker av alle størrelser.

Sound Stencil 0.1
Teknologistøttet stykke for åtte perkusjonister som spiller på objekter i et urbant miljø (fremført under Ultima).

Infinitely sustained sounds
Programvare som kan rekonstruere lydmodeller basert på innspilte og granulerte lyder.

Table Piece
Ny iterasjon av det eksisterende stykket A piece for a table and some junk on it and then for heavily banging on that table, fremført av Håkon Stene.

Comfort Music
Opptak av impulsresponser i Jotunheimen og utvikling av teknologi for Knut Olav Sundes prosjekt Comfort Music.

Trollface
Stykke for perkusjonist med programvare og lydbank som inneholder opp til 5000 ord og fraser fra YouTube-videoer.

PapeReceptors
Trykksensitivt musikkinstrument, hvor en kan tegne kontrollere på papir.

Boléro
Konsertstykke for én musiker som sonifiserer og visualiserer musikerens hjerterytme, hjernebølger og blunking.

Rapture
Utvikling av teknologi for Camille Norments Rapture.

Ping Pong Interfaces
Utforsking av muligheter for trigging og kontroll av forskjellige samplere og synthesizere med én enkelt kontaktmikrofon.

The International Transducer Orchestra
Trio som spiller på hverdagslige gjenstander, gjort om til lydobjekter ved hjelp av transducere.

Yet To Be Titled
Audiovisuell skulptur lagd i samarbeid med Bernt Isak Wærstad.

Menura
Undersøkelser av muligheten for å omgjøre audio til vektorer for å kunne manipulere lyd, tilsvarende et bilde som blir omgjort til vektorgrafikk.

Links: