Asbjørn B. Flø og Hans Wilmers: Dobbeltgjenger

Forfattere: Asbjørn Blokkum Flø (kunstner og konsept) og Hans Wilmers (elektronikkutvikler)
:

Forskningsartikler

Artikkelen «Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation» beskriver teknologisk, kunstnerisk utviklingsarbeid og resultatene i forbindelse med lydinstallasjonsverket Dobbeltgjenger. Den er skrevet av Asbjørn Blokkum Flø og Hans Wilmers og ble publisert i NIME Proceedings 2015. Artikkelen har hovedvekt på det kunstneriske arbeidet samt utvikling av elektronikk, programvare og mekanikk. NIME (New Interfaces for Musical Expression) ble i 2015 holdt 31. mai til 3. juni på Louisiana State University i Baton Rouge i USA.

Artikkelen The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger skrevet av Asbjørn Blokkum Flø og Hans Wilmers, ble publisert i ICMC Proceedings 2015. Artikkelen beskriver blant annet klanglige problemstillinger og modeller brukt i Dobbeltgjenger. Den tar også for seg kunstneriske problemstillinger, samt fysisk modellering, klanganalyse og akustiske modeller. ICMC (International Computer Music Conference) ble holdt 25. september til 1. oktober 2015 på Center for Experimental Music and Intermedia, University of North Texas i Denton i USA, .

 

Foto: Thor Brødreskift.

Links: