Asbjørn Blokkum Flø – Dobbeltgjenger

Kunstner: Asbjørn Blokkum Flø
Når: 21-30 mars 2014
Hvor: Bergen Kunsthall
Finmekanikk: Tom Ingebricson og Kjeller Modellverksted
Platearbeid og sveisekonstruksjon: Jørgen Andersen, Finn Knapper, Dagfinn Langseth og Castor mekaniske verksted.
Notam: Elektronikkutvikling Hans Wilmers. Programvareutvikling Hans Wilmers og Asbjørn Blokkum Flø. Elektronikkproduksjon Asbjørn Blokkum Flø, Thom Johansen, Henrik Sundt og Hans Wilmers.
Produksjon: Bergen Kunsthall, Lydgalleriet, Borealis 2014 og Notam
Støttet av: Norsk Kulturråd, Norsk Musikkfond og Oslo kommune
:

Utstilling

Dobbeltgjenger er et installasjonsverk av komponisten og lydkunstneren Asbjørn Blokkum Flø som rekontekstualiserer lyden av det sosiale rommet i en omsluttende metallkonstruksjon. I installasjonen ble lyd transportert fra kaféen Landmark i Bergen Kunsthall, over til husets største sal der den ble generert på nytt av mekaniske hammere som slo på stålplater. Tittelen referer til idéen om dobbeltgjengeren, et fenomen med lang tradisjon både i skjønnlitteratur og folketro. I verket forflyttes den uorganiserte, kaotiske lyden fra et sosialt rom over til et mer kontemplativt kunstrom. Her presenteres lyden fra Landmark i en analysert og gjenskapt form som en abstrahert, klanglig skyggeversjon av den «vanlige» verden.

Installasjonen består av sju store stålplater, mekaniske hammere, programvare, elektronikk og elektromagneter. Stålplatene er akustiske lydobjekter som aktiveres av hammerene som får impulser fra lydene i det tilstøtende rommet. Lytteren omgis av akustiske metallklanger i et bredt spekter. Det er gjennom disse klangene at installasjonen undersøker strukturene i det sosiale rommet, og i denne skyggeversjonen oppstår et eget sett med potensielle innsikter.

Arbeidet med installasjonen besto blant annet i å lage programvare til å analysere lyd og å utvikle elektronikk til å styre elektromagnetene som utløste de mekaniske hammerne. Utforsking av elektromagnetene utgjorde en betydelig del av arbeidet med installasjonen. Mekanikken var inspirert av pianomekanikk og slagverksinstrumenter, og på grunnlag av dette ble det utviklet metoder for analyse og syntese av slagverkskøller mot metallplater ved hjelp av såkalt fysisk modellering.

Installasjonen ble først vist i Bergen Kunsthall under Borealis 2014. Det tekniske arbeidet ble videreutviklet i artikkelform i 2015.

Foto: Thor Brødreskift

Video: Karoline Finnema Klipp: Asbjørn B. Flø Lydopptak: Jonas Skarmark