Eivind Grovens renstemte orgel

Kunstner: Eivind Groven
Hvor: Grovens orgelhus i Ekebergåsen
Når: 2013-14
Notam: Utvikler
Samarbeidspartnere: Ultima, Eivind Grovens institutt for renstemming
Støttet av: Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket og Western Michigan university

Oppgradering av automat

Notam fikk i 2013 oppdrag fra Stiftelsen Eivind Grovens institutt for renstemming om å gjennomføre oppgraderingen av maskinvaren og programvaren som utgjorde styringssystemet for det renstemte orgelet. Renstemmingsautomaten ble bygget på 1940-tallet og er fortsatt operativt i dag takket være stadige teknologiske tilpasninger.

Eivind Groven (1901-77) viet store deler av sitt liv til å forske på ulike måter å stemme musikkinstrumenter. Renstemming var et ideal han bestandig arbeidet mot. For å kunne spille rent i alle tonearter konstruerte Groven et orgel der det vanlige spillebordet er beholdt, men som råder over minst 36 tonehøyder i oktaven. Det som muliggjorde en slik løsning, var en tonevalgautomat som kunne styres direkte fra spillemanualet. Det analoge styringssystemet i automaten ble i 2001 erstattet med digital teknologi, og det var David Løberg Code fra Western Michigan University som utviklet programvaren som frigjorde systemet fra transistorlogikken som hadde vært orgelets «hjerne» i nærmere et halvt århundre. Notam ble engasjert til å implementere programvaren slik at den kunne brukes sammen med Grovens originale orgel. Senere utviklet Notam i tillegg en portabel versjon som kunne brukes av alle med PC tilkoblet synthesizer eller sampler.

I 2013-14 besto arbeidet i å oppdatere kildekoden for nye versjoner av Mac OS X og flere funksjoner ble lagt inn. En betaversjon var ferdig juni 2014, og ny maskinvare ble da installert i orgelhuset på Ekeberg. Ultima samme år kunne slik presentere to orgelverk av Eivind Groven og fire nye verk av unge norske komponister fra nyMusikks komponistgruppe, fremført i orgelhuset av organist Sara Aimée Smiseth. Den endelige versjonen av programvaren sto ferdig i 2015, da også for Windows. I perioden besøkte David Code Notam for å samarbeide om prosjektet i et halvt år. Fra Notam var det Henrik Sundt og Dag Henning Kalvøy som sto for utviklingen.

Les mer om Eivind Groven og prosjektet med renstemmingsautomaten

 Video: Koka Nikoladze