Ewa Jacobsson, GANGEN

Komponist og kunstner: Ewa Jacobsson
Sted: Bjørnsletta skole
Dato: Permanent, åpnet ved skolestart i august 2014

En stedsspesifikk permanent installasjon på Bjørnsletta nye skole.

GANGEN er laget av konkret lyd fra feltopptak i skolemiljø fra alle alderstrinn på skolen, opp til 30 år gamle feltopptak, visuell bearbeidelse, tekster, og opptak av og visuell bearbeidelse av objekter fra den gamle skolen. En utendørs mikrofon henter også sanntidslyd ned til GANGEN, og blander seg med det øvrige materialet.

Komposisjonen er tilpasset stedets egen akustikk og hvordan lyden beveger seg der fra syv lydkilder og i forhold til hvem som skal gå gjennom den. Det fungerer som en live miks som alltid kommer å forandres.

Ewa Jacobsson arbeidet med lydmasteren først i Notams studio og siden på stedet parallelt med det visuelle. Hun lyttet til, endret og sluttmastret lydkomposisjonen i forhold til rommet.

Foto: Ewa Jacobsson