Koka Nikoladze – Sound Stencil 0.1

komponist: Koka Nikoladze
Dato: 12. september 2015
Sted: Fra Vulkan til Youngstorget via Kristparken
Utøvere: Perkusjonsstudenter fra Norges musikkhøgskole

Verk, konsert/performance

Koka Nikoladzes Sound Stencil er et konsept for et verk, utøvet av mekanikk, mennesker eller begge deler, og som forvandler gjenstander i enhver omgivelse til musikkinstrumenter. Sound Stencil 0.1 bestod av åtte perkusjonister fra Norges musikkhøgskole som ble koordinert via hodetelefoner og synkroniserte mobiltelefoner. Telefonene brukte en applikasjon med en metronom og et audiopartitur som dikterte rytmiske mønstere samt gav veibeskrivelser. De ble synkronisert av en impuls ved starten av stykket, og perkusjonistene gikk så gjennom byen og spilte på diverse gjenstander mens de holdt seg innenfor hørbar rekkevidde av hverandre.

Koka Nikoladze er fiolinist, komponist og lydkunstner fra Georgia, bosatt i Norge. Som musiker har Nikoladze opptrådt på en rekke scener i Europa og USA, både som fiolinsolist, kammermusiker og i orkestre. Han har de seneste årene konsentrert seg om komponistvirksomhet og skrevet akustisk og elektroakustisk musikk for flere ensembler, samt bygget instrumenter og selvspillende objekter samt utviklet programvare og elektronikk. Han har også komponert vokalmusikk, deriblant to oppførte kammeroperaer.

Sound Stencil 0.1 ble produsert av Notam i samarbeid med Norges musikkhøgskole, og ble oppført som en del av Ultima Oslo Contemporary Festival 2015.

Foto: Akaki Nikoladze

Links: