Ståle Stenslie – Voice Catcher

Hvor: Atelier Nord ANX
Når: 3. - 19. Oktober 2014
Konsept og kunstverk: Ståle Stenslie
Lyddesign: Koka Nikoladze
Programmering: Thom Johansen

Lydinstallasjon

Ståle Stenslies installasjon «Voice Catcher» består av 25 høyttalere og en interaktiv gullsfære som fungerer som et grensesnitt mot installasjonen og lydbildet i rommet. Kringlyd skaper et erfaringsfelt med 77 forskjellige monologer som overlapper og endres etter den besøkendes bevegelser.
De mange monologene representerer en rekke reaksjoner på ens egen død: det er moralske prekener, etiske brudd, rasjonelle refleksjoner og følelsesmessige reaksjoner, gruppetenkning og individualitet, og summen av disse blir som et monument over mangfoldighet og de kreftene som river og sliter i oss i kampen for å bygge et samfunn. En uforutsigbar dialog i konstant endring.

Sensorene i det interaktive sfæren ble implementert på Notam og programmert av Thom Johansen.

Ståle Stenslie er en sentral skikkelse i den elektroniske kunstscenen både i Norge og internasjonalt. Han er Professor i opplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet og jobber som kunstner, kurator og som forsker spesialisert på eksperimentell mediekunst og interaksjonsopplevelser. Hans estetiske fokus er på kunst og kunstneriske uttrykk som utfordrer «vanlige» måter å oppfatte verden på. Han foreleser og stiller ut på internasjonale arrangementer. Han representerte Norge under den femte Istanbul-biennalen.


07 Stahl Stenslie: the VoiceCatcher fra nikoladzeVimeo.

Foto: Atelier Nord ANX

Links: