Robert Normandeau på Notam

Den canadiske komponisten Robert Normandeau er gjestekomponist på Notam fra 19. juni til 11. juli, og er aller første gjest i Notams splitter nye lydrom for omsluttende (3D) lyd. Robert Normendeau er en av de mest profilerte elektroakustiske komponistene i verden, og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid. Han har utviklet komposisjonsverktøy for Zirkonium (et stort rom for 3D-lyd) på ZKM i Karlsruhe.

Normandeau arbeider for tiden med komposisjonssirkelen «Immersive Music», et arbeid som han påbegynte for over 10 år siden. Disse stykkene er ment å fremføres under en kuppel med høyttalere (som vi nå har i Notams nye 3D-rom) og i et lokale der publikum får gå fritt rundt i rommet. Lydmaterialet er utviklet slik at lydteksturene forandrer seg drastisk utfra hvor man befinner seg i rommet, og slik kan publikum «lage sin egen miks» ved å bevege seg rundt i rommet.

I løpet av Normandeau sitt gjesteopphold arrangeres det også en portrettkonsert på Riksscenen 3. juli i forbindelse med hans 60-årsdag. Denne konserten produseres av Electric Audio Unit (EAU).

Notams rom for omsluttende lyd er et resultat av av mange års arbeid med finansiering og planlegging, og med tilskudd fra Rom for kunst og Musikkutstyrsordningen.

Gjesteoppholdet er støttet av Norsk kulturråd