Siri Austeen: To nye verk

De siste par ukene har Siri Austeen jobbet i studio Wiggen med lyd til to helt nye verk. De stilles ut på Stormen Bibliotek og Bodø Kunstforening, presentert av SKINN (Se Kunst i Nord-Norge)Bodø Biennale 8. -11. september.

Siri forsker på lyd og lytting som prosess. Hun benytter seg av ulike materialer til å sende og spille av lyd med, forsker på høyttalere med forskjellige membranmaterialer og på lydens anatomi gjennom aktivt forholdende til rom.

Myrr (2016) er en 5 kanals installasjon i glass. Navnet henspeiler på myra, en interimbiotop som hverken er land eller sjø, og karakteristisk for deler av Andøya. Verket har myra som idé og konsept både når det gjelder klangmateriale, som blant annet har utgangspunkt i opptak fra Andøya, farveskala i glassene og komposisjon generelt, relatert til de horisontale og vertikale linjene i landskapet.

The light that gets lost reveals the beauty of the world (2016) handler om det forvillede signalet, speilinger, refleksjoner og diffuse overganger mellom kilde og medium. Verket er en sonisk gjengivelse av visuell speiling knyttet og kommet til som en poetisk fortolkning av maleriet Blå Speiling av Gunnar Tollefsen. Verket består av lyd i 8 kanaler og er en dialog mellom to rom, et åpent og et lukket.

«Mitt Landskap» oppleves på Stormen bibliotek, Bodø Kunstforening og Bodø Domkirke i perioden torsdag 8. september – søndag 13. november 2016. Åpning er torsdag 8. september 2016 Klokken 18:15 i Stormen Bibliotek. Her går Siri med flere samtidskunstnere i dialog med  den relativt ukjente nord-norske senmodernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933 i Vesterålen). I tillegg til Siri er kunstnerene som presenteres under utstillingen Hans Christian Gilje (f.1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f.1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f.1977), og Vemund Thoe (f.1980). SKINN ønsker med utstillingen å vise til et felles tematisk referansepunkt i kunstnerskapene til utstillerene, gi nye perspektiver til disse, samt reflektere over kontraster og likheter mellom skiftninger i kunsten fra senmodernismen til nå.

Siri Austeen startet sitt kunstnerskap med skulptur, romlige installasjoner og multipler. Arbeidet med lyd startet med performancebaserte eksperiment, som etterhvert endte i bandet Tremulators. Dette tok hun videre til mer tidsbaserte uttrykk, og var aktiv på performance- og konsertscenen i mange år. Hun jobbet første gang på Notam i 1996 med prosjektet Audio Mobiles, en serie flerkanals installasjoner i bil. Her kom hun i kontakt med ny musikk, komponister, nye tanker og impulser, både konseptuelt og lydlig. I møte med utvikleren Øyvind Hammer fikk hun hjelp og innblikk i nye måter å tenke omkring teknologi og kunst. Siri bygger for eksempel egne spoler av magnet og kobbertråd, arbeider med lydoverføring via ulike materialer og jobber i studio som utøver og tekniker.
Siri Austeen (f. 1961, Skien) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Austeen er en aktiv utstiller med en rekke offentlige kunstoppdrag, live performance og lydpublikasjoner bak seg og var én av initiativtakerne til det nettbaserte lydkartet Lyder som Nordland lansert i 2015. Hun er engasjert i flere bandprosjekt samt kunstnernettverket CAN – Concerned Artist Norway.  Hun har tidligere presentert sine arbeider ved blant annet Trøndelag senter for samtidskunst, Ultimafestivalen, Kunstnernes Hus, Bomuldsfabriken Kunsthall og Henie Onstad Kunstsenter. Austeen bor og arbeider i Oslo og Halden.