Sono

Beskrivelse

Sono lager sonogrammer i Postscript-format. Det resulterende dokumentet er formatert som et slags partitur som kan leses av f.eks. komponister, studenter, musikkvitere og lydteknikere.

Sono skjermbilde
Sono skjermbilde

Figuren over viser et utsnitt av computermusikkstykket Nudes 1.1 av Lars Petter Hagen, produsert på NOTAM.

Hvordan er programmet nyttig?

Et sonogram er en spektral presentasjon av et lydsignal, der tiden går langs x-aksen, frekvens langs y-aksen og energi vises som en gråtone. Sonogrammet er en ideell notasjonsform for elektroakustisk musikk, der man lett kan se hvordan ulike klangbilder er plassert i tid.

Credits

Sono er designet og programmert av Øyvind Hammer.