SuperCollider workshop: Algoritmisk komposisjon

Dato: 24. januar, 17.00-19.00

Pris: Gratis

I denne workshop skal vi lære om å komponere algoritmisk musikk i SuperCollider. Læreren på workshoppen er Mads Kjeldgaard, komponist, kunstner og Notam-ansatt, som vil introdusere konseptet «Patterns» i SuperCollider.

Emner for workshoppen:
* Hva er patterns?
* Patterns og livekode
* Value patterns
* Event patterns
* Tonalitet/skalaer i patterns
* Tempo

Ta med din datamaskine med SuperCollider installert og testet på forhånd, slik at du kan begynne ditt nye liv som algoritmisk komponist på dagen.

Alle er velkomne. Kurset er veldig begynnervennlig og du trenger ikke noe særlig erfaring med hverken programmering eller musikk for å være med.