Ultima 2016

Ultima Oslo contemporary music festival, Nordens største samtidsmusikkfestival, arrangeres i år 8.-17. september. Notam er stolte medstiftere av Ultima, og samarbeider med festivalen hvert år. I 2016 deltar vi på Lullaby Oslo og Sternklang, som begge fremføres fredag 16. september.

Supriya Nagarajan: Lullaby Oslo 2016

Workshop Academy 10. september, Sentralen (Øvre Slottsgate 3) kl 13-15
Ultimafestivalen performance og installasjon 16. september, Gymsalen/Sentralen kl 15-23

I lydinstallasjonen får vi oppleve stemmene til mennesker fra ulike kulturer i Oslo som synger vuggesanger på sine språk. Vuggesangene vil blande seg med lydopptak av Oslo om natten, og sammen danner nattlydene og stemmene en vuggesang for Oslo. Installasjonen vil bestå av 8 høyttalere plassert i en halvsirkel i interaksjon med lys i Gymsalen på Sentralen. I forbindelse med åpningen den 16. skal Supriya holde vuggesang-performance med live vokal sammen med Duncan Chapman og Ingebjørg Lognvik Reinholdt.

Supriya Nagarajan står for den kunstneriske og musikalske delen av arbeidet. Vår egen Cato Langnes har gjort nattlige feltopptak i Oslo, og er tekniker under miksing og oppsett. Gyrid Nordal Kaldestad er ansvarlig for prosjektet, og har arbeidet med Supriya med prosjektet, under innsamling av sanger i samarbeid med åpen barnehage på Grønland, samt med workshopen den 10.

Supriya er del av kunstorganisasjonen Manasamitra, en engelsk kunstorganisasjon som anvender idéer, form og estetikk fra India og setter disse inn i en flerkulturell, kontemporær kontekst.

Prosjektet er også i samarbeid med Norsk Komponistforening.

Stockhausen, K.: Sternklang (1971)

 

Nordic Voices med Andreas Fischer

Kjell Tore Innervik og studenter fra Norges musikkhøgskole

Ekebergparken, kl. 20-23

Sternklang fremføres i fem grupper av sangere, perkusjonister og elektroniske instrumenter i skulpturparken på Ekeberg. Dette er en begivenhet av de helt sjeldne. Notam stiller med råd og teknisk støtte på elektronikk.

Sternklang etterligner fem solsystemer, hver med fire planeter og en egen renstemt akkord, som deler én tonehøyde (E) og holdes sammen av en perkusjonist. Hver gruppe, som er plassert i avstand til hverandre over et stort parkområde, får biter av akkordene, og spiller og synger ut fra komponistens formskjema. På denne måten oppstår variasjoner av konsonans og dissonans. Stjernekonstellasjoner, slik de kan observeres på himmelen, brukes som musikalske figurer i verket. Rytmer, klangfarger og toneintervaller er hentet direkte fra stjernebildene. Partituret er kun delvis fastlagt, og synkroniseres av musikalske signaler. Noen ganger blir et vokalmønster overført fra en gruppe til en annen av «lydbud» som synger mønsteret mens de forlater en gruppe og blir del av en annen. I midten av stykket synger og spiller alle fem gruppene et kollektivt musikkinterludium hvor de fremfører Aufwärts, en av delene fra Aus den sieben Tagen, Stockhausens tekstbaserte friimprovisasjonssamling.

Sternklang ble ferdigstilt som et bestillingsverk fra Sender Freies Berlin i 1971. Radiokanalen var en pådriver for teknologisk og kunstnerisk utvikling på denne tiden, blant annet via programmet for ny musikk kalt «Dritte Programme».

Nordic Voices er:
Tone Braaten – sopran
Ingrid Hanken – sopran
Ebba Rydh – mezzosopran
Per Kristian Amundrød – tenor
Frank Havrøy – baryton
Rolf Magne Asser – bass

Informasjon om instrumentering og fremføring av Sternklang, hentet her og her

Illustrasjon: www.karlheinzstockhausen.org