Verksteder for avanserte brukere

Verksteder for viderekomne brukere er en internasjonalt orientert serie verksteder om aktuelle temaer innen kunst- og musikkteknologi der vi inviterer de ledende ekspertene på sine respektive områder. Så langt har vi hatt besøk av Joseph Anderson (DXARTS, University of Washington), Antoine Caillon (Ircam), Thibaut Carpentier (IRCAM), Luke Fischbeck (PhD USC), Daniele Ghisi, Hanns Holger Rutz (ALMAT), Ernst Karel, David Pirró (ALMAT), Curtis Roads (University of California Santa Barbara), Diemo Schwarz (IRCAM) og Pierre Alexandre Tremblay, James Bradbury og Ted Moore (University of Huddersfield).

Vi ønsker å tilby viderekomne kunst- og musikkteknologibrukere en rekke verksteder på et høyt internasjonalt nivå. Utgangspunktet er fordypning i det vi mener er de mest interessante områdene i vår tids kunst- og musikkteknologi. Dette kan være ting som for eksempel omsluttende lyd, feltopptak, kunstnerisk bruk av algoritmer, musikalsk signalbehandling, lydanalyse, lydsyntese og maskinlæring. Med dette utgangspunktet inviterer vi de fremste ekspertene i de ulike fagfeltene.

Verkstedserien er et samarbeid mellom Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og BEK (Bergen senter for elektronisk kunst). Serien er støttet av Norsk kulturråd.

Følg med på BEKs og Notams nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier og denne siden for oppdateringer.

Tidligere verksteder:


Maskinlæring for lydkunstnere og komponister – RAVE

20.-24. juni 2022
Antoine Caillon (Ircam)
Maskinlæring for lydkunstnere og komponister
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst), nettbasert verksted.

BEK holder et verksted i maskinlæring, i form av et ukelangt verksted på nett. Dette verkstedet vil fokusere på en ny programvare og maskinlæringsmodell, RAVE (Realtime Audio Variational autoEncoder), og er ledet av hovedutvikleren Antoine Caillon, som jobber som en del av ACIDS-gruppen («Artificial Creative Intelligence and Data Science») på Ircam i Paris. RAVE-modellen er en ny måte å integrere maskinlæring og lyd i en kreativ arbeidsflyt, både som et Max-objekt og som en VST-plugin, der en modell trent på et datasett med lyder kan manipuleres i sanntid.

Les mer her: https://bek.no/workshop-maskinlaering-for-lydkunstnere-og-komponister/


Datastøttet komponering i Max

9. – 13. mai 2022
Daniele Ghisi
Sanntids datastøttet komponering med bach biblioteket
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

I dette verkstedet i datastøttet komponering skal vi arbeide med bach, et svært avansert verktøy for komposisjon i Max. bach er et omfattende bibliotek for sanntids datastøttet komponering, og kan brukes i alt fra lyddesign og komposisjon, til interaktive installasjoner og forskning. Det som skiller bach fra mange lignende systemer er at du kan bruke det både til å jobbe direkte med lyd og til partiturer.

Les mer her: https://notam.no/datastottet-komponering-i-max/?lang=nb


FluCoMa

14. – 18. mars 2022
Pierre Alexandre Tremblay, James Bradbury, Ted Moore (University of Huddersfield)
The Fluid Corpus Manipulation project.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

The Fluid Corpus Manipulation project (FluCoMa), er et svært avansert verktøy for lydanalyse, maskinlæring og lydsyntese i Max, Pd og SuperCollider. FluCoMa er et omfattende lydbhandlingsverktøy, og kan brukes i alt fra lyddesign og komposisjon, til interaktive installasjoner og forskning. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Les mer her: https://notam.no/flucomaworkshop/?lang=nb


Machine Learning for Sound Makers del 2

07.-11. desember 2020
Luke Fischbeck (PhD USC)
Maskinlæringsteknikker med lyd del 2
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst), nettbasert verksted.

BEK følger opp det første verkstedet Machine learning for sound makers, denne gangen i form av et ukelangt verksted på nett. Vi vil undersøke de nyeste AI-teknologiene for å jobbe med kunst og maskinlæring. Hovedfokuset er fortsatt på lyd, men også visuelle prosjekter vil bli undersøkt for å utvide omfanget i verkstedet. Perspektivet vil fortsatt være kritisk, både når det gjelder hvem som «eier» teknologien og datasettene, og også deres potensielle skadelige bruk i for eksempel overvåking og overvåkingskapitalisme.


Listening Through: Machine Learning for Sound Makers

17.-21. desember 2019
Luke Fischbeck (PhD USC)
Maskinlæringsteknikker for kreativt arbeide med lyd
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

Med ulike innfallsvinkler for mønstergjenkjenning, klassifisering, kategorisering, oversettelse og generering har maskinlæring blitt brukt på alt fra automatisk teksting, bevegelsesgjenkjenning, kart og MIDI-data. Lyddata derimot, med sin komplekse perseptuelle og kontekstuelle måte å tolkes på, er spesielt utfordrende men samtidig svært opplysende i møte med maskinlæring. I dette verkstedet vil vi identifisere de poetiske mulighetene som ligger i prediktiv mønster-gjenkjenning, med mål om å sette i gang egne kreative prosjekter.


MuBu

2.-6. desember 2019
Diemo Schwarz (IRCAM)
Lydbehandling med IRCAM MuBu.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

MuBu er et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.


Realitybased Audio

20. august 7. september 2019
Eksperimentelt arbeide med dokumentariske lydopptak.
Sted: Struer, Danmark. Organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet ble det arbeidet med eksperimentelle dokumentariske lydopptak i Struer, Danmark. Dette resulterte i et nytt lydverk som ble presentert under lydkunstfestivalen Struer Tracks. Verkstedet tok for seg problemstillinger rundt «land use» for å belyse forandringer i landskapet som skjer på grunn av økende avhengighet av digital, global kommunikasjon.


Ambisonics

1. – 5. oktober 2018
Joseph Anderson, (DXARTS, University of Washington), Trond Lossius (BEK)
Avansert bruk av Ambisonics.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

I dette verkstedet fordypet vi oss i en av de mest sentrale teknikkene i forbindelse med omsluttende lyd; Ambisonics. Vi gikk inn på det teoretiske grunnlaget bak Ambisonics, lærte praktisk beherskelse av verktøyet, og så dessuten på hvordan man kan arbeide med rom i egen kunstnerisk praksis.


Virkelighetsbasert lydverksted

20. – 24. august 2018
Ernst Karel.
Verksted i virkelighetsbasert lydkomposisjon.
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I dette verkstedet om eksperimentell, virkelighetsbasert lydkomposisjon, fikk deltagerne muligheten til å utvikle og tenke sammen rundt lydverk som utforsker begreper og forestillinger om «sted». Det var likt fokus på opptakspraksis, lytting, utvelgelse og komposisjon. Verkstedet ble ledet av Ernst Karel. Karel arbeider med elektroakustisk musikk og eksperimentelle, virkelighetsbaserte lydverk for flerkanals installasjoner og performancer, og samarbeider med filmskapere og kunstnere om audiovisuelle arbeider. Fra 20062017 var han leder av Sensory Ethnography Lab ved Harvard University.


Thresholds of the Algorithmic

8. – 14. juni 2018
David Pirró (IEM) og Hanns Holger Rutz (ALMAT).
Verksted og utstilling om bruk av algoritmer i utviklingen av kunst.
Sted: Lydgalleriet, organisert av BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

I utstillingen og verkstedet Thresholds of the Algorithmic utforsket norske og internasjonale kunstnere hvordan algoritmer kunne brukes som verktøy, bindemiddel og formgiver i utviklingen av kunst. Verkstedet var en del av det østerrikske kunstneriske forskningsprosjektet Algorithms that Matter (ALMAT), og ble ledet av Hanns Holger Rutz og David Pirrò fra Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) på University of Music and Performing Arts i Graz.


Mikrolyd

12. – 14. desember 2017
Curtis Roads (University of California Santa Barbara)
Verksted om mikrolyd med Curtis Roads.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Curtis Roads er en av pionerene innen mikrolyd. Med mikrolyd mener vi en modell for arbeid med lyd der lyden reduseres til små lydpartikler. Dette finner vi i alt fra Iannis Xenakis musikk til lydbearbeidingsteknikker som granulær syntese. Vi arbeidet både med de kompositoriske og tekniske sidene ved mikrolyd.


Omsluttende lyd med Spat

13. – 17. november 2017
Thibaut Carpentier (IRCAM)
Arbeid med omsluttende lyd i IRCAM Spat.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

Thibaut Carpentier arbeider ved Ircams team for akustiske og kognitive rom. Carpentier holdt et verksted i avansert arbeid med omsluttende lyd i programpakken Spat. Spat er en av de mest omfattende programpakkene for omsluttende lyd, og et svært kraftig verktøy. Vi gikk i dybden når det gjaldt programmering og signalbehandling for omsluttende lyd, samtidig som vi arbeidet med hvordan man kan bruke dette verktøyet kunstnerisk.