Verksteder for avanserte brukere

Curtis Roads på Notam

Notam tilbyr dyperegående kurs der vi inviterer internasjonale eksperter til å undervise i et bestemt emne. Vi kaller disse «Verksteder for avanserte brukere», og de består som regel av en ukes undervisning på full tid.

Verkstedserien er et samarbeid mellom Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og BEK (Bergen senter for elektronisk kunst). Serien er støttet av Norsk kulturråd.

Eksempler på tidligere verksteder inkluderer Curtis Roads om mikrolyd, Ambisonics med Joseph Andersson, Spat med Thibaut Carpentier.

Neste verksteder

Machine Learning For Sound-Makers

17. – 21. februar 2020
Luke Fischbeck
Listening Through: Machine Learning For Sound-Makers.
Sted: BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

Et verksted som utforsker aktuelle maskinlæringsteknikker for å jobbe kreativt med lyd. Med ulike innfallsvinkler for mønstergjenkjenning, klassifisering, kategorisering, oversettelse, generering osv., har maskinlæring blitt brukt på alt fra automatisk teksting, bevegelsesgjenkjenning, kart eller MIDI. Lyddata derimot, med sin komplekse perseptuelle og kontekstuelle måte å tolkes på, er spesielt utfordrende men samtidig svært opplysende i møte med maskinlæring. I verkstedet vil vi identifisere de poetiske mulighetene som ligger i prediktiv mønstergjenkjenning, med mål om å sette i gang egne kreative prosjekter.

Les mer om verkstedet her:

Listening Through: Machine Learning For Sound-Makers.


MuBu

2. – 6. desember 2019
Diemo Schwarz (IRCAM)
Lydbehandling med IRCAM MuBu.
Sted: Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst).

MuBu er et svært avansert verktøy for signalbehandling, analyse, maskinlæring og lydsyntese i Max. MuBu er blant de mest omfattende lydbhandlingsverktøyene som finnes i dag, og kan brukes i alt fra komposisjon, lyddesign, liveopptreden og improvisasjon til interaktive installasjoner og dans. Verkstedet vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, veiledning og forelesninger.

Les mer om verkstedet her